'DOL-Fijn beleven'

Baseert zich o.a. op de Bewegingspedagogiek van Veronica Sherborne. Deze bewegingspedagogiek vertrekt vanuit de spelletjes die ouders/verzorgers/begeleiders met hun kinderen spelen tijdens verzorgingsmomenten. De zogenaamde rollebolle- en wiegespelletjes. Deze fijne speelmomenten zijn van onschatbare waarde.

Naast de visie van Veronica Sherborne zit er ook heel veel input:

- Vanuit mijn basisopleiding Orthopedagogie zoals o.a. Gentle Teaching en snoezelen

- Vanuit de opleiding Creatief Agogisch Coachen. Ooit zei een docent tegen me dat ik een zachte, zorgzame en stevige begeleidingsstijl heb. Hij bedoelde dus dat ik mensen op een zorgzame manier in beweging kon brengen. Dit is ook de manier die helemaal aansluit bij mijn waarden. Vriendelijk en veilig mensen stimuleren in hun ontwikkeling.

 

'DOL-Fijn' creëert een spel waarin:

- Het lichaam en de lichaamsbeheersing wordt bevorderd.

- Het samenspelen/samen creëeren wordt gestimuleerd en de emotionele band wordt versterkt. Je maakt contact met elkaar. Basisvertrouwen ontwikkelt zich. Dit is essentieel voor de verdere ontplooïng van het kind/de mens. Wanneer men gerespecteerd en geapprecieerd wordt, voelt men zich zelfzekerder en veiliger om de wereld te verkennen. Men durft initiatieven nemen.

- Door samenspel ontstaat verbale en non-verbale communicatie. Bijvoorbeeld: het 'neuze-neuze spel' of de vele 'kiekeboespelletjes'. Ook op latere leeftijd worden spellen gespeeld waarin wordt samengewerkt. In het spel wordt de klemtoon gelegd op wederzijds respect en wederzijds vertrouwen. "Zeg wat je doet en doe wat je zegt"

- Tijdens het spel komt een verhaal aan bod die we omzetten in bewegingen. Op een spontane manier ontstaan er vele verhalen in de fantasie van het kind. Mits voldoende vertrouwen wordt de creatieve geest en het probleemoplossend denken verder gestimuleerd.

Bij 'DOL-Fijn beleven' werken we niet therapeutisch. Het is echter WEL de bedoeling dat er kan er gespeeld worden tussen jong en oud. Jong en oud maken tijd vrij om met elkaar in verbinding te gaan in deze drukke tijdsgeest. Gewoon mogen 'zijn'. De manier van spelen is steeds zorgzaam met een sensitieve-responsieve begeleidingsstijl.

 

 De naam 'DOL-Fijn'

- Bij 'DOL-Fijn beleven' staat dolle pret op de eerste plaats. Mijn favoriete uitspraken is: "Bewaar het kind in jezelf." 

- De woordspeling van 'dolfijn' en 'DOL-Fijn beleven' is zeer toepasselijk. Een dolfijn beschikt over heel wat talenten die ik wil delen en nastreven in mijn sessies, namelijk: plezier, voelen, verbinding, vriendschap, zelfzekerheid, trouw en vertrouwen. Kortom op een speelse en zorgzame manier groeien en ontwikkelen met DOL-Fijne ervaringen.

- Toen ik de Sherborne opleiding volgde, had ik 3 medecursisten uit Litouwen. Ze werkten in een therapeutisch centrum met dolfijnen. Tijdens de supervisiemomenten toonden ze beelden over hoe zij Sherborne toepasten bij hun cliënten en de dolfijnen. Prachtig was dat!

 

Theoretische invalshoek:

Veronica Sherborne (1922-1990) 

Als kinesitherapeute, leerkracht lichamelijke opvoeding en leerling van Rudolf Laban (dansbewegingspedagoog) ontwikkelde ze haar eigen bewegingspedagogiek. Daarnaast bestudeerde ze ook de omgang van ouders tijdens hun verzorgings- en knuffelmomenten. Ze probeerde diezelfde bewegingservaringen te verwerken in haar eigen bewegingssessies.

Wat:

Sherborne is een natuurlijk, speels en sfeervol bewegingsmoment waarin men belang hecht aan de sociaal en affectief-emotionele ontwikkeling:

 • Positieve zelfwaarde
 • Vaardigheden om relaties aan te gaan met anderen
 • Communicatieve vaardigheden ontwikkelen
 • Het groeien van zelfvertrouwen en vertrouwen in anderen

Meer info.: www.sherborne.be

Joeron methodiek

Een snoezelmoment dient uitgewerkt te worden in een gestructureerd stappenplan, doelgericht en gevarieerd volgens een aantal principes.

Meer info: Het grote Snoezelboek: Een wondere wereld van zintuigen-Joep Devie en Ronny Vanoosthuyse-Abimo.

 

Snoezelen is het aanbieden van zintuigelijke prikkels in een sfeervolle context.

Waarom snoezelen?

Snoezelen brengt mensen tot rust, maar tegelijkertijd wekt het een zekere nieuwsgierigheid op en zet mensen aan tot actie.

Meerwaarde:

 • rust en ontspanning
 • genieten en beleven
 • zintuigelijk bewustzijn
 • Verwonderen
 • Lichaams-en ruimtebewustzijn
 • Ontwikkelen van communicatieve vaardigheden
 • Ontwikkelen van empathie en sociale vaardigheden